0

Pivovar Konrad

Pivovar Konrad byl založen roku 1872 a díky spojení tradičních technologií a novinek je stále oblíbenější.

Právo vařit pivo získali liberečtí měšťané již v červnu 1560. Pravidla určená v potvrzení várečného práva výrobce piva jsou velmi přísná. Nejen co do regulace množství vyrobeného piva, jeho kvality, ale i - dnes bychom řekli - dodržování hygienických předpisů při vaření piva. Další vývoj libereckého pivovarnictví byl složitý, rozporuplný - jak to již v dějinách bývá...

Začátkem druhé poloviny 19. století se v průmyslovém Liberci a jeho okolí projevil nedostatek piva (ročně se muselo dovážet až 200 000 věder dolnorakouské míry piva; 1 vědro = 51,62 litru). Možná rekonstrukce starého pivovaru byla měšťany zamítnuta, protože stál v centru města. Proto bylo hledáno nové místo pro výstavbu za hranicemi města. Samozřejmou podmínkou byla již tehdy dopravní dostupnost a především kvalitní a vydatný zdroj vody. Chemické rozbory ukázaly, že u Vratislavic existuje výborný zdroj vhodný pro pivovarské účely. To rozhodlo o tom, že právě tady se v příštích letech bude vařit pivo.

Roku 1872 bylo rozhodnuto o stavbě nového akciového pivovaru za první den prodeje akcií se prodalo 3 000 ks s nominální hodnotou 200 zlatých. 22. Ledna 1874 byl pivovar slavnostně otevřen, prvním sládkem byl bývalý vrchní sládek měšťanského pivovaru v Plzni pan Hájek. V roce 1885 se výroba v pivovaru intenzivně rozvíjí a výstav piva přesahuje hranici 60 000 hektolitrů. V následujících dvou letech se pivovar Vratislavice řadí, co do mohutnosti, dokonce na druhé místo v Čechách. Majitelé pivovaru investují zisky do modernizace výrobního zařízení.

O úspěšný pivovar projevují zájem i tehdejší prominenti. Na jeho prohlídku přijel 1. října 1891 dokonce i císař František Josef I. V roce 1896 je výstav rekordního 131 000 hektolitrů.

Druhá světová válka uzavřela významnou etapu rozvoje vratislavického pivovaru. V době tzv. první republiky si Pivovar Vratislavice upevnil své postavení na trhu a s drobnými výkyvy i na trhu německém. Ani válka výrazněji nepoznamenala jeho rozvoj. "Fyzicky" došlo k menšímu poškození budov 3. května 1945 při náletu, kdy letecké pumy dopadaly nejen na Vratislavice a okolí, ale i na pivovar. Hmotné škody však byly malé, ke ztrátám na životech nedošlo.

Po revoluci se dostala společnost do rukou pražských pivovarů. Ty však v roce 1998 pivovar zavřely a přesunuly výrobu do Prahy. V roce 2000 koupila pivovar česká společnost Hols a.s. se snahou navázat na tradici výroby piva ve Vratislavicích. To se díky kvalitě a inovacím dařím velmi dobře a pivovar se může pyšnit mnoha českými i mezinárodními oceněními.

Více o pivovaru Pivovar Konrad

Rádi vám pomůžeme s výběrem

Osobám mladším 18 let alkohol neprodáváme!

Košík

Cena zboží je

0 Kč vč. DPH

Slevový kupon

Doprava

Platba

Celková cena objednávky je

120 Kč vč. DPH