0

Nejpřísněji střežená výroba piva na světě

Z celkové nabídky klášterních piv vynikají právě trapistická piva. Mají svá dobře uchopitelná specifika a podmínky na jejich výrobu jsou velice přísné. Používají se výhradně přírodní suroviny a piva jsou produkována pod dohledem mnichů na území trapistických klášterů.

Řád Trapistů pochází z Cisterciáckého kláštera La Trappe, situovaného ve Francii. V roce 1664 byl však řád shledán příliš liberárním a byla proto zavedena velice striktní pravidla. Během let se od dodržování mnoha pravidel opět upustilo, jedno však zůstalo beze změny. Kláštery musí fungovat soběstačně. 

Historie trapistických pivovarů

Ve středověku měla řada klášterů výsadu vařit pivo. Jako první z Cisterciáckých klášterů, založil svůj pivovar v roce 1685 i klášter La Trappe v Soligny.  Tradice Trapistického řádu se postupně šířila i mimo hranice Francie a současně s novými kláštery začaly po celém území Evropyvznikat i nové Trapistické pivovary.  

Trapisté, stejně jako ostatní náboženské komunity, dříve vařili pivo pouze pro své vlastní potřeby. Dnes slouží produkce a prodej piva k financování provozu klášterů a také k získání financí na dobročinnost.

Mnoho trapistických klášterů bylo zničeno během Velké francouzské revoluce a během světových válek. I přesto byli Trapisté nejaktivnějším náboženským řádem, co se týče produkce piva. Během posledních 300 let vzniklo devět trapistických pivovarů ve Francii, šest v Belgii, dva v Nizozemí a po jednom v Rakousku, Německu a Bosně.  Sedm z nich je aktivních dodnes. 

To nejlepší z Trapistických pivovarů máme skladem

Mezinárodní Trapistická Asociace

Jako prostředek ochrany produktů pravých Trapistických pivovarů, byla v roce 1997 založena Mezinárodní Trapistická Asociace. Asociace dbá o ochranu značky před zneužitím ze strany soukromých pivovarů. 

Značka Real Trappist dnes chrání nejen pivo, ale také víno, sýry. Zaručuje kvalitu a pravý původ trapistických produktů. 

Produkty pod značkou Real Trappist musí splňovat řadu podmínek.

  • Pivo musí být vařeno „za zdmi kláštera“, buď samotnými mnichy, nebo pod jejich dozorem.
  • Pivovar vydělává výrobou piva čistě na provoz kláštera a uhrazení životních nákladů mnichů. Další zisky jsou věnovány charitě a na pomoc potřebným.
  • Kvalita piva je neustále monitorována, aby byla zaručena požadovaná kvalita.

Trapistická piva

S výjimkou piva typu Bock, produkovaného klášterem Koningshoeven (La Trappe), jsou všechna trapistická piva svrchně kvašená s druhotnou fermentací v lahvi.

Mniši využívají k pojmenování svých piv mnohá názvosloví. Nejznámějším je systém, podle kterého jsou piva zvaná Blond, Dubbel a TripelV historii bylo zajištění vyššího obsahu alkoholu velmi obtížným úkolem. Mniši tedy zdvojnásobovali, nebo ztrojnásobovali obsah ingrediencí pro Dubbel a Tripel.

Klášter Chimay využívá značení piv na základě barev. Nejslabší pivo má červenou barvu, středně silné bílou a nejsilnější pivo modrou etiketu.

Pivovar Rochefort využívá označení číslicemi 6, 8 a 10. Tato čísla však nemusejí odpovídat obsahu alkoholu.

Trapistická piva jsou zpravidla servírována ve sklenicích tvaru poháru. Rozdíly mezi jednotlivými pivovary jsou především v tloušťce skla. Některé sklenice jsou na dně leptané, aby došlo k tvorbě jemných bublinek, podporujících tvorbu pěkné pěny.

Degustační balíček Trapistických piv

Abychom vám usnadnili výběr, připravili jsme pro vás degustační balíček.
Výběr šesti nejlepších piv z aktuálně existujících Trapistických pivovarů.

Degustační balíček toho nejlepšího z Trapistických pivovarů

 

Detail balíčku

Rádi vám pomůžeme s výběrem

Osobám mladším 18 let alkohol neprodáváme!

Košík

Cena zboží je

0 Kč vč. DPH

Slevový kupon

Doprava

Platba

Celková cena objednávky je

120 Kč vč. DPH